ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Μετεγχειρητικός Έλεγχος Λειτουργίας Προσωπικού Νεύρου 10 ημέρες μετά από Επιπολής Παρωτιδεκτομή λόγω Μεικτού Όγκου Παρωτίδος.
 

 

 


 

 

Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα δέρματος.
Πλήρης εξαίρεση και αποκατάσταση με Ρομβοειδή κρημνό κατά Limberg.
Μετεγχειρητική εικόνα 1 μήνα μετά.